Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan Pause 088

Hjem : Pause 088 - Fritidsområde ved Kalvøen : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et søsejlsportscenter i Frederikssund By, herunder nødvendige bygninger til brug for fritidsaktiviteter på havnen.  Udover byggefelt til byggeri udlægger lokalplanen ligeledes et areal til etablering af et mindre campingområde til campingvogne/autocampere.
Indenfor lokalplanen kan der maksimalt opføres 1800 m2 etageareal, inkl. den eksisterende bygningsmasse.


Facader skal fremstå i lette materialer, såsom træ, metalplader eller anden let beklædning. Tagbeklædningen skal udføres i tegl, zink, skifer, eternitskifer, tagpap med listeinddækning, glas eller som ”grønt tag”.

Bygningshøjden må maksimalt være 6 m.

Lokalplanområdet er placeret på et vigtigt sted i den samlede klimasikring af fritidsområdet ved Kalvøen. For at kunne sikre områderne nord for lokalplanområdet mod oversvømmelser, er der brug for at kunne foretage terrænregulering inden for lokalplanområdet for at skabe et 'dige'. For at sikre bygninger mod oversvømmelse er det ligeledes vigtigt at nye bygninger opføres med en minimumsgulvekote i 2,6.
Særligt ved placering af byggeri inden for byggefelt A skal projektet samtænke terrænregulering som klimabeskyttelse og sikring af selve bygningen.


Billedet viser Frederikssund Lystbådehavn med oplag af både og tilknyttet byggeri. Lokalplanen skal undersøtte en videre udvikling af området til moderne fritidsformål, således at havnens faciliteter er tidsvarende og attraktive for borgerne i Frederikssund by. 


Det ubebyggede område langs Fjordstien i lokalplanens vestlige område, hvor lokalplanen udlægger byggefelt til etablering af et nyt søsejlsportscenter


Bådoplag langs Fjordstien i lokalplanområdets østlige del. Det er på dette areal med bådoplag, at lokalplanen udlægger byggefelt til mulig etablering af campingområde til campingvogne og autocampere

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk