Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan Pause 088

Hjem : Pause 088 - Fritidsområde ved Kalvøen : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Siden 1970´erne har der været juniorsejlsport i Frederikssund lystbådehavn. I løbet af årene har sejlsporten udviklet sig til i dag at være en meget ressourcekrævende sport bl.a. på grund af det stadig stigende krav til materiellet. For at sikre bedre udnyttelse af materiellet har Frederikssund Lystbådehavn og Marbæk Sejl- og Motorbådsklub sammenlagt deres juniorarbejde på Frederikssund jolleplads, i den vestlige del af havnen, tilbage i 2005.

Juniorarbejdet har haft stor succes, samtidig med at søspejderne under det danske spejderkorps har haft øget tilslutning. Søspejdernes aktiviteter afvikles samme sted som juniorsejlernes. I takt med den øgede interesse for sejlsport og søspejderlivet er der blevet et behov for, at faciliteterne bliver bedre. Der er behov for ordentlige bade- og toiletforhold, samt slæbe- og opmagasineringssteder, der er egnet for børn og unge.

Formål med lokalplanen

Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at Frederikssund Lystbådehavn fortsat kan tiltrække og fastholde børn og unges interesse for maritime fritidsinteresser. Lokalplanen fastlægger rammer for nyt byggeri og giver derved mulighed for at bygge moderne og tidssvarende faciliteter, der kan understøtte de allerede eksisterende aktiviteter på havnen.

Samtidig skal lokalplanen give mulighed for, at havnen fortsat kan fungere som et udflugtsmål for borgere i Frederikssund Kommune og turister og sommerhusejere i Horns Herred. Det betyder, at Frederikssund Kommune - med lokalplanen - også vil sikre en forsat drift af en mindre butik/café, der sælger forfriskninger, samt materiel til brug for sejlsport og maritime oplevelser.  Ligeledes giver lokalplanen mulighed for etablering af et mindre campingområde til brug for campingvogne/autocampere.

Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser om terrænregulering i forbindelse med byggeri, for at etablere anlæg til klimasikring af området ved Kalvøen.


Stemningsbillede fra havnen sommer 2015


Stemningsbillede sommer 2015

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk