Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan Pause 088

Hjem : Pause 088 - Fritidsområde ved Kalvøen : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Lokalplanens område udgør en del af Frederikssund Lystbådehavn. De muligheder, som lokalplanen giver for bebyggelse og benyttelse af havnens arealer, skal ses i sammenhæng med Kalvøen, som et samlet fritids- og friluftsområde.

Vandforsyning

Området vandforsynes af Frederikssund Forsyning.

Varmeforsyning

Siden 1. januar 2013 er det, jf. Bygningsreglementet, ikke længere tilladt at installere centralvarmekedler beregnet for fyring med naturgas eller fossil olie i nye bygninger. I stedet skal der installeres alternativer som f.eks. fjernvarme, varmepumpe eller biomassefyr.
Lokalplanområde 088 er dog undtaget for denne bestemmelse idet der gælder en undtagelse fra forbuddet mod installation af naturgasfyr i områder, hvor kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2013 har truffet endelig beslutning om, at bygninger skal have mulighed for individuel naturgasforsyning. 
Frederikssund Kommune har truffet endelig beslutning herom og det er således muligt at vælge mellem naturgas eller alternative varmeforsyningsløsninger til byggeri i området.

Spildevand og overfladevand

Lokalplanens område er spildevandskloakeret. Håndtering af spildevand og overfaldevand skal overholde den til enhver tid gældende spildevandsplan for Frederikssund Kommune.
Da arealet er V2 kortlagt i henhold til Jordforureningsloven, skal bygherre (før der meddeles byggetilladelse) have vurderet om nedsivning af tagvand og overfladevand vil medføre en mobilisering af forureningen i jorden. Hvis den vil det, skal alternative måder til håndtering af overfladevandet overvejes. Det kan f.eks. være udledning til Roskilde Fjord, hvilket der også skal opnås tilladelse til

Trafik

Vejadgang til lokalplanens område går via Kalvøvej og færdsel over Lystbådehavnens areal. Lokalplanens område dækker kun en del af Lystbådehavnens areal. 

Støj

Det er Frederikssund Kommunes vurdering, at lokalplanens muligheder for etablering af forbedrede faciliteter til børn- og unges aktiviteter, samt campingsmuligheder, vil bevirke øget brug af havnens område. Dette vil bevirke, at der vil komme øget støj (liv) på havnen. Det er kommunens vurdering, at der ikke er naboer eller dyreliv mv., der vil blive generet af denne øget brug af havnens område. Nærmeste nabo er andre fritids- og friluftaktiviteter på Kalvøen (Vikingernes Verden og Marbæk Sejl og motorbådsklub).

Nærmeste bolig er placeret ca. 250 meter væk. Det er i den forbindelse kommunens vurdering, at det øgede liv på havnen vil ikke give anledning til gener fra omkringliggende boliger, da lokalplanen er beliggende lavt i forhold til nærmeste boliger.


Stemningsbillede fra havnen. Set fra Jollehavnen mod øst til Marbæk Lystbådehavn.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk