Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan Pause 088

Hjem : Pause 088 - Fritidsområde ved Kalvøen : Andre planer og love : EU-direktiver

EU-direktiver

Natura 2000 og habitatdirektivet

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Frederikssund Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende planforslag foretaget en screening af lokalplanen i henhold til miljøvurderingsloven. Her har kommunen konkluderet, at nærværende plan ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

Lokalplanområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Roskilde Fjord er et Natura 2000-område. Det er i den forbindelse kommunens vurdering, at Roskilde Fjord ikke bliver berørt af lokalplanen, hverken direkte eller inddirekte

Lokalplanområdet er i dag en åben græsplæne med buskbeplantning, samt et bebygget område og et asfalteret areal med bådoplagsplads.
Kommunen har ikke kendskab til bilag IV arter i området. 

Samlet set vurderes det, at lokalplanen ikke berører eller påvirker Natura 2000 eller bilag IV arter, jf. Habitatdirektivet.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk