Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring
Lokalplan 117

Hjem : 117 - Ny dagligvarebutik i Skibby nord : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning med ønske om at udvide detailhandlen i Skibby nord.
Teknisk Udvalg igangsatte, på mødet 4. oktober 2017, udarbejdelsen af et lokalplanforslag.
I den gældende kommuneplan kan der ikke lokalplanlægges for detailhandel, med mindre området udpeges til lokalcenter. Derfor er der i perioden 10.-27. oktober 2017 gennemført en foroffentlighed, hvor kommunen indkaldte til for forslag og ideer til afgrænsning af et lokalcenter i Skibby nord. I perioden modtog kommunen ingen foslag eller kommentarer.
Administrationen har vurderer, at udpegning af et lokalcenter i Skibby nord med mulighed for én dagligvarebutik, anses ikke for at påvirke den eksisterende detailhandelsstruktur i Skibby som helhed, da én enkel dagligvarebutik på max. 1200 m² planlægges til lokalområdets daglige forsyning og baseres på lokalt kundegrundlag.

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at placere en dagligvarebutik på op til 1200 m² i det anviste byggefelt. Lokalplanen fastlægger adgangsveje og sikrer offentlig adgang til den nyoprettede statsskov øst for området. Yderligere regulerer planen bebyggelsen, parkeringsforholdene og de ubebyggede arealer.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk