Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring
Lokalplan 117

Hjem : 117 - Ny dagligvarebutik i Skibby nord : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer

Eksisterende kommuneplanramme

Området, som lokalplanen omfatter, er i dag omfattet af kommuneplanramme E 4.2 Skibby nord, hvor området udlægges til erhverv og H 4.2 Håndværksområde Skibby Vest, som må anvendes til blandet bolig og erhverv.

Der oprettes en ny ramme, C 4.4 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby, da det ønskede kræver området udlagt som lokalcenter jf. Planloven. I den forbindelse er der gennemført en foroffentlighed, da en lokalplan skal være i overensstemmelse med den gældende kommuneplans rammer. E 4.2 Skibby nord og H 4.2 Håndværksområde Skibby Vest opretholdes med sit nuværende indhold for så vidt angår det øvrige område, som ikke er omfattet af denne lokalplan.

Samtidig med vedtagelse af denne lokalplan fremlægges tillæg 001 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby også til vedtagelse.

Tillægget har til formål, at fastlægge nyt lokalcenter i en nyoprettet ramme C 4.4 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby og dermed muliggøre projektet om at udvide detailhandlen i  Skibby nord.

Med vedtagelse af kommuneplantillæg 001 er lokalplan 117 i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk