Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 115

Hjem : 115 - Pedersholmparken 10 : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Baggrund og formål med lokalplanen er, at den eksisterende virksomhed indenfor området ønsker at udvide sin produktionskapacitet. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om at bygningshøjden kan være op til 12 meter, således at ny bebyggelse kan opføres i samme højde som den eksisterende bebyggelse inden for området.

Virksomheden foretog i 2015 en større udvidelse, men allerede i løbet af 2018 vil der være behov for yderlige udvidelse af virksomheden.     

 

Formål med lokalplanen

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål, herunder lager og en gros, håndværks- og servicevirksomheder, lettere produktions- virksomheder samt detailhandel (udelukkende salg af biler). Indenfor området må der udelukkende placeres virksomheder i miljøklasse 1-4, det vil sige virksomheder som kun i mindre omfang medfører gener for omgivelserne.

Med lokalplanen åbnes der mulighed for, at en eksisterende virksomhed blandt andet kan udvikle sig mod syd med nye produktionshaller.

 

 Luftfoto af den eksisterende virksomhed inden for lokalplanens område (2016)

Lokalplanen fastlægger overordnede rammer for bebyggelsens omfang, placering og udseende. Der fastlægges forholdsvis stramme regler for skiltning og reklamering. Lokalplanen viderefører i øvrigt generelt de bestemmelser, der er indeholdt i den eksisterende lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk