Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 115

Hjem : 115 - Pedersholmparken 10 : Andre planer og love : Miljøscreening

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer ( BEK. nr. 1533 af 10. december 2015) skal der ske en miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Ordet ”miljø” dækker i denne forbindelse et bredt spekter af forhold omkring natur, ressourceforbrug, levevilkår for mennesker m.v. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Konklusionen på screeningen er at lokalplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering. Idet lokalplanen ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3 stk. 1 nr. 2, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4 jf. lovens § 3 stk. 1 nr. 1, kun omfatter et mindre område på lokalt plan jf. lovens § 3 stk. 2, og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet jf. lovens § 4 stk. 2, har kommunen konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering

Konklusionen offentligt bekendtgøres inden den endelige godkendelse af planen jf. lovens § 4 stk. 4.  

Se miljøscreeningen her.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk