Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 115

Hjem : 115 - Pedersholmparken 10 : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer 

I kommuneplan 2015 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde for erhverv, E 1.8 ”Pedersholmparken”, men også rammeområde F 1.2, der udlægger området til fritidsområde, herunder idrætsanlæg, beplantningsbælter samt parkering. Området skal friholdes for bebyggelse, som ikke er nødvendig for områdets anvendelse til fritidsformål.

Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er derfor ikke i overensstemmelse med de nuværende rammer for lokalplanlægningen.

I forbindelse med lokalplanen er der derfor udarbejdet et kommuneplantillæg (Kommuneplantillæg nr. 041) med det formål at tillægge den del af rammeområde F 1.2 der er omfattet af lokalplanen til det eksisterende rammeområde E 1.8.  

 

 Kortet viser den del af rammeområde F 1.2 der overføres til rammeområde E 1.8 

Når kommuneplantillæg nr. 041 godkendes af byråd vil nærværende lokalplan være i overensstemmelse med lokalplanen. 

 

Generelle rammebestemmelser.

Kommuneplanen fastlægger jævnfør Fingerplan 2007, at der ikke må placeres byfunktioner med intensiv karakter, herunder kontorerhverv udenfor stationsnærhedsområdet. Lokalplanområdet ligger udenfor stationsnærhedsområdet. Lokal planen tillader derfor ikke anvendelse til mere kontorerhverv, end der er nødvendig for den enkelte virksomheds drift.

Kommuneplanens generelle rammebestemmelser fastlægger følgende: Ved lokalplanlægning skal det sikres, at bortledning af overfladevand begrænses mest muligt og at der reserveres plads til evt. nødvendige forsinkelses- og rensningsforanstaltninger i lokalplan området.

Nye lokalplaner skal som udgangspunkt gøre det muligt at etablere supplerende energiforsyning i form af solfangere, solceller, varme- pumper, jordvarmeanlæg mv. I erhvervsområder til industrivirksomheder skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 bil pr. 100 m2 etage-areal.

Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med oven stående generelle rammebestemmelser.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk