Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 114

Hjem : 114 - Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal, med Kommuneplantillæg nr. 040, danne baggrund for, at området kan anvendes til forskellige typer erhverv.

Lokalplanområdet ligger i det eksisterende erhvervsområde i Slangerup Vest. Lokalplanen skal sikre, at området tilpasses de eksisterende behov og den nuværende udvikling, der er i området. Det sker ved, at lokalplanen fastsætter en anvendelse, der giver mulighed for forskellige typer erhverv samt mulighed for, at der kan etableres butikker i tilknytning til et etableret erhverv. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om vej-, sti- og trafikforhold, der skal sikre forbindelsen fra lokalplanområdet til det omkringliggende erhvervsområde.

Lokalplanen skal dernæst sikre de overordende rammer for ejendommene og bebyggelsen. Ejendommenes størrelser sikres i bestemmelserne ved, at der ikke må udstykkes til grundstørrelser under 2.500 m². Bebyggelsens omfang sikres ved en maksimal bebyggelsesprocent på 45%, et maksimalt antal etager på 2 etager og en maksimal bygninghøjde på 8,5 meter. Der gives desuden mulighed for etablering af sekundære bygninger.  

I forhold til de ubebyggede arealer, stilles krav til beplantning i form af levende hegn i skel, et beplantningsbælte langs Hørup Skovvej og etablering af strukturgivende beplantning ved parkeringsarealerne. I forbindelse med parkeringsarealerne, stilles krav til udlæg af parkeringsareal afhængigt af den pågældende anvendelse. Samtidig gives der mulighed for udlæg af areal til parkeringspladser for køretøjer over 3.500 kg. I forhold til sikring af området, skal befæstede arealer udføres med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk