Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 114

Hjem : 114 - Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup : Andre planer og love : Tilladelse fra andre myndigheder

Tilladelse fra andre myndigheder

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres. Kontakt Teknik og Miljø Forvaltning for at finde ud af om dit projekt kræver myndighedsbehandling.

Jordforurening

Matrikelnummer 6fz og 2n Slangerup By, Slangerup, er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), i henhold til jordforureningsloven. Et areal bliver kortlagt på V1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.

En del af matrikelnummer 6gb Slangerup By, Slangerup, er registeret og kortlagt på vidensniveau 2 (V2), i henhold til jordforureningsloven. Et areal kan blive kortlagt på V2, hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Det resterende område, omfattet af lokalplanen, er ikke kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven.

Indenfor de områder, der er kortlagt på V1 og V2, skal der søges om en tilladelse efter jordforureningslovens §8 ved ændret eller ny arealanvendelse eller bygge- og anlægsarbejde.  

Hvis der konstateres jordforurening under byggeprocessen i det resterende område indenfor lokalplanafgrænsningen, skal arbejdet standses og kommunen skal kontaktes. Kommunen orienterer Region Hovedstaden, som er myndighed på området. De vurderer om området skal kortlægges som forurenet, eller der skal foretages andre tiltag, før arbejdet kan fortsætte. Region Hovedstaden orienterer Frederikssund Kommune om sin afgørelse. Arbejdet må først fortsætte, når kommunen har meddelt, at det må genoptages.

Matrikelnummer 6fz og 2n Slangerup By, Slangerup, markeret med blå signatur, er registeret som V1. En del af matrikelnummer 6gb Slangerup By, Slangerup, markeret med rød signatur, er registeret som V2.

Jordflytning

Jordflytning fra områdeklassificerede eller kortlagte grunde samt fra offentlige vejmatrikler skal anmeldes til kommunen. Jorden må først flyttes, når anmeldelsen er anvist.

Fortidsminder & Museumsloven

Indenfor lokalplanområdet er der fundet fortidsminder, der ikke er fredet. Der er fundet keramik og knogler, der stammer fra en bosættelse i Jernalderen (dateret 1 - 174 e.Kr.).

Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Servitutter

Lokalplanen er omfattet af følgende servitutter:

  • Servitut på matrikel nr. 2a og 2q Slangerup By, Slangerup tinglyst den 18.10.1996 angående dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
  • Servitut på matrikel nr. 2m Slangerup By, Slangerup tinglyst den 20.09.2001 angående dokument om kloakledninger m.m.
  • Servitut på matrikel nr. 6gd Slangerup By, Slangerup tinglyst den 13.06.1988 angående dokument om transformerstation/anlæg mv.
  • Servitut på matrikel nr. 6fv og 6fx Slangerup By, Slangerup tinglyst den 17.06.1988 angående dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
  • Servitut på matrikel nr. 6fz Slangerup By, Slangerup tinglyst den 07.09.1989 angående dokument om sikringsrum mv.

Ingen af disse servitutter strider mod lokalplans principper og indhold. 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk