Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 114

Hjem : 114 - Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme E 3.1- ved Fabriksvangen og Strandstræde i Kommuneplan 2013-2025. 

Anvendelsen er fastsat til erhvervsområde, såsom værksteds-, håndværks-, engros-, lager-, servicevirksomhed eller lettere industri, liberalt erhverv, kontor, administration og butikker til særligt pladskrævende udvaglsvarer.

Bebyggelsesprocent er på 45% for den enkelte ejendom, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og maksimalt 2 etager. Butiksareal til salg af egne produkter må maksimalt være 100 m². Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde af enkelte bygninger eller bygningsdele.

Der må ikke etableres boliger indenfor rammeområdet.

Lokalplan er i overensstemmelse med bestemmelserne i kommuneplanramme E 3.1 - ved Fabriksvangen og Strandstræde.

Den røde signatur viser lokalplanafgræsningen. Det orange område er omfattet af kommuneplanramme E 3.1 - ved Fabriksvangen og Strandstræde.

Retningslinjer for detailhandel

Kommuneplan 2013-2025 fastsætter retningslinjer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for områder til særligt pladskrævende varer. I erhvervsområdet ved Slangerup, kommuneplanrammerne E 3.1, E 3.2, E 3.6 og E 3.7, fastsættes den maksimale ramme for lokalplanlægning til i alt 15.000 m² (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2).

Lokalplan nr. 056 for et erhvervsområde i Slangerup vest, vedtaget af Frederikssund Byråd den 19. marts 2013, fastsætter en anvendelse om, at "der kan etableres 15.000 m² butiksareal til særligt pladskrævende varegrupper." Området ligger i kommuneplanramme E 3.6. Det betyder, at lokalplan nr. 056 "optager" samtlige m² til særligt pladskrævende varer i området. 

Det ønskes at nærværende lokalplan kan anvendes til butiksformål til salg af særligt pladskrævende varegrupper, uafhængigt af de fremtidige forhold, der gør sig gældende ved lokalplan nr. 056. Derfor udarbejdes kommuneplantillæg nr. 040 sideløbende med nærværende lokalplan. Formålet med kommuneplantillægget er at fastsætte det maksimale bruttoetageareal til 25.000 m² i stedet for de nuværende 15.000 m². 

Område til særligt pladskrævende varer er markeret med turkis signatur. Lokalplanafgrænsningen og kommuneplanramme E 3.1 er vist med rød signatur. Lokalplan nr. 056 og kommuneplanramme E 3.6 er vist med gul signatur og lokalplan nr. 104 og kommuneplanramme E 3.7 er vist med lilla signatur. Kommuneplanramme E 3.2 består af det resterende turkis areal.  

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk