Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 114

Hjem : 114 - Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Lokalplanområdet er vandforsynet af Nybrovejens Vandværk.

Varmeforsyning

Området forsynes ved individuel naturgasforsyning.

Spildevand og overfladevand

I henhold til Frederikssund Kommunes Spildevandsplan 2013-2021 er området separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og overfaldevand løber i hver sin ledning.

Trafik

Adgangen til området sker via Fabriksvangen eller Håndværkervangen. Sammenlignet med den eksistererende anvendelse, forventes planen ikke at medføre en øget trafikmængde eller et ændret trafikmønster.

Støj

Virksomheder skal både i anlægs- og driftsfasen overholde Frederikssund Kommunes Forskrift for Støj og Vibrationer, med mindre de er underlagt anden lovgivning på støjområdet. Forskriften fås ved henvendelse til Frederikssund Kommune.

Affald

Det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune skal overholdes.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk