Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 112

Hjem : 112 - Lokalplan for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Lokalplanens baggrund og formål

Onsdag den 8. marts 2017 vedtog Teknisk Udvalg, at administrationen skulle udarbejde en ny lokalplan for et udsigtspunkt i Vinge. Lokalplanen har til formål at fastlægge rammerne for at borgere kan følge byudviklingen af Vinge fra det naturligt højtliggende område samt nyde udsigten over landskabet i øvrigt.  Inden for det højtliggende område gives der mulighed for at etablere en udsigtsplatform. Projektet vil kunne give borgerne et kig ind i tilblivelsesprocessen af det fremtidige Vinge med arkæologiske udgravninger, byggemodning af grunde og slutteligt de færdigt etablerede bygninger og byområder. Lignende muligheder er der også for andre større byudviklingsprojekter i Europa. Indenfor det højtliggende område gives der ligeledes mulighed for at opføre en pavillon, som kan fungere som informations- og besøgscenter, sekretariatsfunktion mv. Lokalplanen sikrer god tilgængelighed til området for både bilister, cyklister og fodgængere.

Lokalplanen har endvidere til formål at muliggøre etableringen af en nærgenbrugsstation, der skal betjene borgere med mindre mængder affald i lokalområdet. Det forventes at der bor ca. 20.000 indbyggere i den fuldt udviklede by Vinge, og der bliver derfor behov for lokal adgang til en nærgenbrugsstation. Området ligger ca. 3,5 km fra genbrugsstationen i Frederikssund.  Der sikres god tilgængelighed til nærgenbrugsstationen, idet den har adgangsvej fra Boulevarden, hvilken er primær trafikvej og adgangsvej til Vinge Centrum. Nærgenbrugsstationen placeres i den østlige del af Vinge nær bygrænsen og skal afskærmes af levende grønt.

Endvidere er det lokalplanens formål, at reservere areal til serviceformål for cyklister med mulighed for påfyldning af luft, tapning af vand samt rasteplads for de cyklende i forbindelse med supercykelstien, Frederikssundruten. Frederikssundruten er 37 km lang og forbinder Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev og Københavns Kommune. Det forventes, at hele Frederikssundruten er etableret i 2017. Frederikssundsruten kommer til at løbe langs Frederikssundsbanen og passerer tæt på flere stationer, så kombinationsrejser mellem cykel og S-tog er optimal.

Slutteligt er det lokalplanens formål at der etableres et regnvandsbassin, hvor overfladevand skal ledes til. Overfladevandet forsinkes og renses i bassinet inden det udledes til recipient.

 

Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Vinge Centrum. Der er tidligere udarbejdet lokalplaner for Deltakvarteret og Vinge Centrum. Denne lokalplan bliver således den tredje lokalplan for byen Vinge. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. 

Lokalplanens afgrænsning er vist med rød streg i kortet. Det grønt markerede område er Vinge Centrums lokalplanafgrænsning og området markeret med turkis er lokalplanafgrænsningen for Deltakvarteret.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk