Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 112

Hjem : 112 - Lokalplan for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Lokalplanområdet er en del af Fingerplanens ”Frederiks­sund-finger". Der er i Fingerplanen reserveret areal til den kommende S-togstation. Lokalplanområdet ligger primært i det stationsnære kerneområde, og en lille del af arealet ligger i det stationsnære areal. Lokalplanområdet ligger endvidere nær den planlagte byafgrænsning for Vinge.

Det stationsnære kerneområde er vist med blå cirkel i kortet og de stationsnære arealer er vist med grøn cirkel. Det fuldt udbyggede Vinge er vist med orange streg i kortet. Lokalplanens område er vist med rød streg i kortet, og området er primært beliggende i det stationsnære kerneområde.

Fingerplanen beskriver, at de stationsnære kernearealer skal have en høj udnyttelse med god tilgængelighed. Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Vinge Centrum, hvor blandt andet stationen skal ligge og der er mulighed for at bygge i op til 8 etager. Vinge Centrum vil derfor fremstå intensivt udnyttet. I den vestlige del af lokalplanområdet etableres en nærgenbrugsstation til  borgere med mindre mængder affald i lokalområdet. Der sikres god tilgængelighed til nærgenbrugsstationen via Boulevarden, som er primær trafikvej og adgangsvej til Vinge Centrum. Lokalplanområdet er endvidere placeret nær bygrænsen, der igen giver god tilgængelighed til nærgenbrugsstationen for borgere fra bl.a. Snostrup og Store Rørbæk. 
I forbindelse med udviklingen af Vinge forventes det, at der kommer mange besøgende fra både ind- og udland for at få mere viden om de innovative tiltag der etableres i Vinge, hvorfor en central placering af et informations- og besøgscenter med adgang fra Boulevarden er essentiel. I det naturligt højtliggende område gives der således mulighed for at etablere en pavillon der kan fungere som kombineret informations- og besøgscenter, sekretariatsfunktion og huse andre aktiviteter for Vinge. 
Et unikt træk ved Vinge er det grønne hjerte, som er et langt sammenhængende grønt og blåt byrum, der strækker sig gennem hele området fra nord til syd med tværgående spredningskorridorer og grønne kvartersbælter. I Vinge forenes således byens liv, aktivitet og serviceudbud med landskabelig beliggenhed og rekreative omgivelser. Nærværende lokalplan er med til at understøtte realiseringen af denne vision med et grønt udsigts- og oplevelsespunkt med udsigt over den centrale del af byen. Borgere vil kunne følge byudviklingen af Vinge fra det naturligt højtliggende område samt nyde udsigten over det landlige landskab, grundet den nære placering til bygrænsen. Udsigtsplatformen vil agere som landmark mellem by og land. Der sikres god tilgængelighed til udsigtspunktet for både cyklister, fodgængere og bilister.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk