Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 111

Hjem : 111 - Ny dagligvarebutik i Skibby : Formål, beliggenhed & indhold : Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed og eksisterende forhold

Områdets beliggenhed

Lokalplan 111 omfatter de nuværende ejendomme Hovedgaden 50B og Rosenvænget 60 og ligger i den sydligste del af butikstorvet mellem Hovedgaden i øst og Rosenvænget i vest. Mod syd afgrænses lokalplanen ef en række nyere punkthuse i 3 etager. 

Lokalplanen får sammenhæng med parkeringsarealerne på bytorvet og de eksisterende adgangsforhold  fra Hovedgaden og Rosenvænget bibeholdes. Lokalplanens område ligger således særdeles centralt i forhold  til byens øvrige indkøbsmuligheder.


Foto af de eksisterende forhold - indkørsel til lokalplanområdet fra Hovedgaden


Foto af de eksisterende forhold - parkeringsområde 


Foto af de eksisterende forhold - det tomme posthus


Foto af de eksisterende forhold - terrænforskel mellem lokalplanområdet og den øvrige bymidte

Historie og eksisterende forhold

Skibby er den levende bolig- og handelsby, der med den kommende nye fjordforbindelse og motorvej kombinerer nærhed til hovedstaden med adgang til smukke landskaber, landsbyer og naturområder. Erhvervsudviklingen vil være af lokal karakter. Handelsmæssigt har Skibby en stærk og varieret detailhandel. Byen forventes at kunne fastholde en bred udvalgsvareforsyning. Skibby har byudviklingsmuligheder øst for byen.

Skibby er den fjerdestørste by i Frederikssund Kommune med ca. 3.100 indbyggere. Byen ligger ca. 15 km sydvest for Frederikssund i den sydlige del af Hornsherred. Med ca. 20 butikker (i 2015) er Skibby den næststørste handelsby i Frederikssund Kommune.

Skibby har fastholdt antallet af butikker på niveauet fra 2011. Byens indbyggertal udgør ca. 7 % af kommunens indbyggertal, mens byens detailhandel udgør ca. 10 % af kommunens samlede omsætning af detailhandel. Detailhandlen i Skibby er således overordnet set stærk sammenlignet med kommunens øvrige hovedbyer, hvor omsætningsandelen er lavere end indbyggerandelen.

Byens butikker er særligt koncentreret i bymidten omkring Hovedgaden og det åbne butikscenter, Bymidten. I området findes 15 af byens butikker, bl.a. Meny, Netto og Matas. Ca. 75 % af butikkerne i Skibby indgår i et kædesamarbejde. Butikkerne ved Bymidten ligger omkring en stor parkeringsplads. I hver ende af parkeringspladsen ligger en dagligvarebutik, henholdsvis Meny og Netto.

Skibby har en velfungerende detailhandel, der svarer godt til byens størrelse (ca. 3.100 indbyggere). Koncentrationen f butikkerne i Bymidten og Hovedgaden understøtter handelslivet. Kunderne ved, hvor man skal køre hen for at handle, og parkeres der på den store parkeringsplads i Bymidten, er der nem adgang til alle butikker.

Opførelse af ny og større Netto understøtter blot Skibbys udvikling. 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk