Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 111

Hjem : 111 - Ny dagligvarebutik i Skibby : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer

Lokalplanens område ligger inden for kommuneplanens rammeområde C 4.2 og er udlagt som centerområde med specifik anvendelse som bycenter. Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom er på 60% og det maksimale antal etager er sat til 3 etager. Den maksimale bygningshøjde inden for området er 11 m og maksimalt 9 m hvor ydervæg og tagflade mødes. Rammeområdets anvendelse er centerområde med blandet bolig og erhvervsbebyggelse med detailhandel herunder kontorer, liberalt erhverv, restauranter, klinikker og kulturelle formål, offentligt formål og lignende, samt lettere erhverv.

Lokalplanen er i fuld overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægingen.

 

Detailhandel

Planloven fastlægger særlige bestemmelser om planlægning for detailhandel. Butikker skal som udgangspunkt placeres i bymidter og bydelscentre.

En lokalplan, som giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. 

Kommuneplan 2013-2025 fastsætter det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker til 3.500 m² (dog fradrag for personalefaciliteter jf. Planlovens § 5t, stk. 2). Den planlagte butik inden for lokalplanens område er på 1.200 m².

Inden for Skibbys centerområder er der en maksimal ramme for bruttoareal til butiksformål på 16.000 m², denne ramme er kun udfyldt med 7.500 m² eksisterende bruttoetageareal. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for detailhandel.  

Med hensyn til indvirkning af den nye butik på bymiljøet skal det fremhæves, at lokalplanområdet er omfattet af en eksisterende lokalplan, hvor anvendelsen er fastsat til de samme formål som i denne lokalplan. Området består af bebyggelse, veje og friarealer, og det vurderes, at lokalplanen ikke medfører nævneværdige ændringer af bymiljøet, større støjgener eller større trafikmængder i forhold til de eksisterende forhold. 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk