Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 110

Hjem : 110 - Lokalplan for Park Teatret : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at området kan anvendes til centerformål, herunder til blandet bolig- og erhvervsformål, såsom til biograf, teater, spillested, café og lignende. Hertil kommer at sikre omfang, placering og udseende af bebyggelsen samt sikring af en stiforbindelse langs Sillebro Å, der forbinder Jernbanegade og Sillebro Ådal.

 

Illustration af facaden mod Jernbanegade

Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for lokalplan er, at Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af Jernbanegade 41, matr.nr. 232b, Frederikssund Bygrunde, der anmoder om, at der udarbejdes ny lokalplan for området.

Grundejer ønsker at reducere de eksisterende biografaktiviteter, og i stedet udvide med teaterforestillinger og koncerter. I forlængelse af de nye aktiviteter, ønskes en udvidelse af den eksisterende bebyggelse, hvilket blandt andet omfatter en udendørsscene, der kan anvendes til teaterforestillinger, koncerter og lignende ved særlige lejligheder. 

Området er omfattet af lokalplan nr. 30, delområde 2.4, der blev vedtaget den 8. maj 1984. I delområde 2.4 fastsættes anvendelsen til blandet bolig- og erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på 40. For at muliggøre grundejers ønske, er der behov for denne lokalplan, der fastsætter nye bestemmelser for anvendelsen og bebyggelsesprocenten, hvis det konkrete projekt skal realiseres. Sideløbende med lokalplanen udarbejdes kommuneplantillæg nr. 042 for Jernbanegade 41.

Teknisk Udvalg vedtog igangsættelsen af arbejdet med lokalplanen den 8. marts 2017.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk