Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 110

Hjem : 110 - Lokalplan for Park Teatret : Andre planer og love : Eksisterende lokalplaner

Eksisterende lokalplaner

Lokalplaner

Lokalplanens område ligger inden for den eksisterende lokalplan nr. 30, rammelokalplan for Bykernen, der blev vedtaget den 8. maj 1984. Nærværende lokalplanafgrænsning er placeret i delområde 2.4 i lokalplan nr. 30. I delområde 2.4 fastsættes anvendelsen til blandede bolig- og erhvervsformål og bebyggelsesprocenten til 40. Anvendelsen og bebyggelsesprocenten er ikke i overensstemmelse med den fremtidige anvendelse og bebyggelse, hvorfor nærværende lokalplan udarbejdes. 

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 110, ophæves lokalplan nr. 30 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan nr. 110. 

Lokalplanområdet er vist med rød signatur. De blå skraveringer er lokalplanafgrænsninger. Lokalplanen er omfattet af lokalplan nr. 30.

Temalokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af temalokalplan nr. 055 Parkering i Frederikssund Bymidte, vedtaget den 29. oktober 2014 og temalokalplan nr. 60 for skilte og facader, vedtaget den 8. september 1992. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med temalokalplan nr. 055, hvorfor lokalplanen ikke fastlægger bestemmelser vedrørende parkeringsforhold.

Temalokalplan nr. 60 for skilte og facader bliver delvist aflyst for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af planen.

Lokalplanområdet er vist med rød signatur. Temalokalplan nr. 055 er vist med blå signatur og teamlokalplan nr. 60 er vist med grøn signatur.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk