Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 107

Hjem : 107 - boliger ved Fogedgårdsvej : Formål, beliggenhed & indhold : Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed og eksisterende forhold

Områdets beliggenhed

Lokalplanen omfatter et område beliggende på Fogesgårdsvej i den østlige del af Skibby by med matrikelnr.
4di, Skibby By, Skibby og del af matrikelnr. 4h, Skibby By, Skibby. Området grænser mod vest op til et areal, der anvendes til undervisningsformål i form af en produktionsskole. Mod nord afgrænses området af parcelhusgrunde og mod øst og syd afgrænses området af henholdsvis Vibevej og Fogedgårdsvej.

Området har tidligere været en del af Skibby Maskinfabrik, bygget i 1959, som fabrikerede jernkonstruktioner og bearbejdede forskellige metalemner. I den efterfølgende tid blev de omkringliggende marker udstykket og bebygget med parcelhuse. Fabrikken lukkede i 1992, og i 1997 opstod der mulighed for indretning af produktionsskole i fabrikkens bygninger, som blev ombygget til dette formål.
Lokalplanområdet blev i 2008 udstykket som en selvstændig matrikel. Områdets generelle kontekst kan beskrives som værende et boligområde, hovedsagligt i form af parcelhuse. Nabogrunden med den tidligere maskinfabriks bygninger anvendes stadig til produktionsskole med forskellige undervisningstilbud til unge inden for værkstedsarbejde, kontor og køkken. Ejendommen anvendes endvidere lejlighedsvis som forsamlingslokaler.

Selve lokalplanområdet fremstår som et græsareal i forlængelse af produktionsskolens udearealer. Området er omgivet af en skrænt med bevoksning i form af buske, som visuelt afskærmer skolens bygninger fra Vibevej og Fogedgårdsvej. På grundens nordlige del er anlagt en mindre grusvej, der fører ind til matr. nr. 4h, som dog også har indgang fra både Skuldelevvej og Fogedgårdsvej.
Terrænet i området gør, at lokalplanområdet er hævet ca. 2 meter over Vibevej, hvorved den førnævnte skrænt opstår.

 Eksisterende forhold

 

"Skrænten" ud mod Vibevej

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk