Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 107

Hjem : 107 - boliger ved Fogedgårdsvej : Andre planer og love : Tilladelse fra andre myndigheder

Tilladelse fra andre myndigheder

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det er nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden nærværende projekt kan realiseres. Kontakt Teknik og Miljø Forvaltning for myndighedsbehandling. 

Jordforurening

Ifølge Jordforureningsloven skal Region Hovedstaden kortlægge ejendomme, hvor jorden er eller kan være forurenet. Området omfattet af lokalplanen er delvist kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningsloven.
Det betyder, at kommunen inden byggeri, ændring af arealanvendelse eller anlægsarbejde på matriklen skal vurdere, hvorvidt projektet kræver tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven. Såfremt der kræves tilladelse, skal den projektansvarlige søge om tilladelse hos kommunen, som er myndighed på området. Projektet må først påbegyndes, når der er givet tilladelse.

Jordflytning

Flytning af jord fra en kortlagt grund, skal anmeldes til kommunen. Jorden må først flyttes, når jorden er anvist af kommunen. 

Fortidsminder

Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum

 

Kort over jordforurening (V2) . Den gule linie er lokalplanafgrænsningen.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk