Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 107

Hjem : 107 - boliger ved Fogedgårdsvej : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Skibby Vandværk.

Varmeforsyning

Lokalplanens bygninger kan tilsluttes naturgas, varmepumper og solenergianlæg.

Spildevand og overfladevand

Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan for Frederikssund. Området skal seperatkloakeres.

Støj

Fogedgårdsvej og Vibevej vurderes til at kunne rumme den ekstra trafik, som 10 nye boliger vil generere. Den trafikstøj der måtte opstå vurderes til at være forenelig med eksisterende anvendelse af de tilstødende områder.
Da lokalplanområdet ligger i et parcelhusområde vurderes det, at der ikke vil forekomme støjgener af betydning.

Affald

Ved udformning af bebyggelsen skal der gøres plads til en hensigtsmæssig håndtering og opsamling af dagrenovation fra bebyggelsens husstande. De nærmere regler for opsamlingsmateriel og adgangsveje fremgår af kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Servicefunktioner

Eventuelt behov for dagsinstitutionspladser samt skole, som måtte opstå som resultat af de nye boliger, vurderes ligeledes til at kunne rummes inden for kommunens eksisterende tilbud i nærområdet.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk