Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 104

Hjem : 104 - For del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for udarbejdelsen af denne lokalplan er, at områdets virksomheder ønsker øgede muligheder for udbygning af eksisterende erhvervsformål.

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for udvidelse af erhvervsaktiviteterne for de eksisterende virksomheder. 

Der er i dag to gældende lokalplaner for området, "Lokalplan nr. 13.1 Skole-, idræts- og institutionsområde i Slangerup by" samt "Lokalplan nr. 056 Lokalplan for erhvervsområde i Slangerup Vest". Området er omfattet af kommuneplanramme D 3.2 - Skole og idrætsområde og E 3.6 - Erhvervsområde Slangerup Vest. En del af det nuværende idrætsområde inddrages i lokalplan nr. 104 og fremadrettet fastlægges anvendelsen til erhvervsformål. Se kortbilag under "Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter". 

I forbindelse med en udbygning er det nødvendigt med at give mulighed for højere bebyggelsesprocent og bygningshøjde, ændrede byggelinjer samt anden regulering for beplantningsbælter. Det giver den nuværende lokalplaner nr. 056 ikke mulighed for. Byrådet har derfor vedtaget at udarbejde denne nye lokalplan nr. 104, der åbner mulighed for en bebyggelsesprocent på 60 og bygningshøjder på 10 m samt mulighed for opførsel af bygninger min. 2,5 meter fra vej, sti og naboskel.

Samtidigt med lokalplanen udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013-2025, kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen. Kommuneplantillæg nr. 034 har til formål at ændre rammeafgrænsningen for kommuneplanramme D 3.2 og E 3.6 samt at udlægge en ny kommuneplanramme E 3.7.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk