Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 104

Hjem : 104 - For del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup : Andre planer og love : Tilladelse fra andre myndigheder

Tilladelse fra andre myndigheder

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres. Kontakt afdelingen for By og Landskab, for at finde ud af om dit projekt kræver myndighedsbehandling.

Jordforurening

Området omfattet af lokalplanen er ikke kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven. Hvis der konstateres jordforurening på en ejendom, skal kommunen kontaktes jævnfør jordforureningslovens § 71. Hvis der konstateres jordforurening i forbindelse med bygge og anlægsarbejde, skal arbejdet standses, og kommunen kontaktes. Kommunen orienterer da Region Hovedstaden, som er myndighed for kortlægning af jordforurening. Region Hovedstaden afgør, om ejendommen skal kortlægges som forurenet ud fra de foreliggende oplysninger. Bygge og anlægsarbejdet må først genoptages, når Region Hovedstaden har godkendt dette.

Jordflytning

Siden 1. januar 2008 har al jord indenfor byzonen været områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven. Jord i et områdeklassificeret område betragtes som lettere forurenet jord, hvor der er pligt til at anmelde flytning af jord, så spredning af forurening undgås.

Frederikssund Kommune har udarbejdet et regulativ for områdeklassificeringen. Regulativet for områdeklassificeringen fastlægger, at området er omfattet af områdeklassificering. Derfor skal jordflytninger på mere end 1 m3 anmeldes til Frederikssund Kommune, afdeling for Plan og Miljø, og jorden skal køres til en godkendt modtager.

Ren jord kan flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen fra den ejendom, der er omfattet af lokalplanen. I tilfælde af, at der konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses, og kommunen skal kontaktes som beskrevet ovenfor. Forurenet jord og jord fra offentlige vejmatrikler må ikke flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen.

Fortidsminder

Findes der under jordarbejdet grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Affaldshåndtering

Det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune skal overholdes.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk