Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 104

Hjem : 104 - For del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Lokalplanområdet vandforsynes fra Nybrovejens Vandværk.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet skal forsynes som det resterende område for Slangerup by, med naturgas. Se illustration herunder.


Lokalplanafgrænsning med stiplet rød streg. Individuel naturgasforsyning med grøn signatur.

Spildevand og overfladevand

Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan 2013-2021. Området er separatkloakeret, hvilket vil sige, at der er tilslutningspligt for både spildevand og overfladevand til kloakken.


Lokalplanafgrænsning med stiplet rød streg. Separatkloakerede områder med lys blå signatur.

Trafik

Adgangen til lokalplanområdet sker ad den eksisterende vej, Raasigvangen. Sammenlignet med den nuværende anvendelse til erhvervsformål, forventes planen ikke at medføre en øget trafikmængde eller trafikmønster.

Støj

Virksomheder i området skal både i anlægs- og i driftsfasen overholde kommunens Forskrift for støj og vibrationer, med mindre de er underlagt anden lovgivning på støjområdet. Forskriften fås ved henvendelse til Frederikssund Kommune.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk