Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 102

Hjem : 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal, med Kommuneplantillæg nr. 035, danne baggrund for, at området kan anvendes til boligformål.

Området bliver en del af den nye bydel "Esrogård" i Gerlev Øst, hvor anvendelsen fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelthuse og rækkehuse. Lokalplanen skal sikre, at området er samstemt med de omkringliggende planer for udvidelsen af Gerlev. Det sker ved fastlæggelsen af stier og fællesarealer, der forbinder området i sin helhed.

Lokalplanen skal dernæst sikre, at de overordnede rammer for bebyggelsernes placering og omfang fastholdes, hvilket sker via et fastsat byggefelt, en maksimal højde og et maksimalt antal etager. Der gives desuden mulighed for etablering af udhuse samt mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. 

I forhold til de ubebyggede arealer, er fokus orienteret mod et grønt præg, fællesarealer og åbenhed i området. Lokalplanen skal sikre, at beplantningen består af levende hegn med forskellige maksimalhøjder og der fastlægges areal til fællesarealer. Årsagen til dette er, at det giver området en åben karakter, hvor fællesarealerne bliver de naturlige mødesteder fremfor de private haver. 

Lokalplanen stiller desuden krav til, at parkeringsnormen på 2 parkeringspladser pr. bolig skal overholdes før ny bebyggelse tages i brug. Parkering skal finde sted på egen grund.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk