Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 102

Hjem : 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. : Formål, beliggenhed & indhold : Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed og eksisterende forhold

Områdets beliggenhed

Lokalplanen omfatter et mindre område i Gerlev. Lokalplanområdet ligger cirka 5 km syd for Jægerspris og cirka 6 km sydvest for Frederikssund by. Lokalplanen omfatter matrikelnummer 3b og en del af matrikelnummer 6ci, Gerlev By, Gerlev. Området er afgrænset som vist på kortbilag 1. 


Luftfoto. Lokalplanafgrænsningen er vist med rød signatur.

Historie

Gerlev er en ældre by, der forventes at være helt fra den yngre jernalder cirka 400-600 e.Kr., hvilket gør, at Gerlev hører til gruppen af særligt gamle landsbyer. I 2006 blev der fundet omfattende bebyggelsesspor både fra bondestenalder, bronzealder og yngre jernalder, et par hundrede meter øst for Gerlev Kirke. Den ældste skriftlige omtale af Gerlev er fra 1288 – hvor byen kaldes Gierthaelef. På den tid må der have ligget mindst én hovedgård i byen.

Landsbyens udseende omkring 1700 kendes fra kortmateriale. Man ser, at Gerlev var en såkaldt fortelandsby med gårdene placeret omkring en fælles åben plads – forten – med gadekæret i midten. I slutningen af 1700-årene blev Gerlev udskiftet. Det vil sige, at de enkelte gårdes jorder blev samlet omkring hver ejendom. I Gerlev skete det ved at dele landsbyjorden omtrent som man deler en lagkage. En såkaldt stjerneudskiftning med landsbyen i midten. Det betød, at der ikke var behov for at flytte gårdene ud på markerne. Og derfor har Gerlev landsby stadig meget af sin middelalderlige byplan bevaret.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet består af en tom grund. Adgangen til området sker via Esrogårdsvej, der er forbudnet til Gerlev Strandvej. Syd for lokalplanområdet ligger fem dobbelthuse og vest for området ligger en klynge af dobbelthuse. 

Lokalplanområdet bliver en del af det nye boligområde i Gerlev, "Esrogård", der kommer til at bestå af parcelhuse og rækkehuse, samt grønne friarealer og legepladser. Kortbilag 7 viser lokalplanområdet sammen med Esrogårdområdet.  


Billede af lokalplanområdet set fra Esrogårdsvej

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk