Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 102

Hjem : 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra grundejer, der ønsker at bygge boliger på Esrogårdsvej 24, matrikelnummer 3b Gerlev By, Gerlev, samt en del af matrikelnummer 6ci Gerlev By, Gerlev. 

Området er omfattet af lokalplan nr. 72 A og lokalplan nr. 14. I lokalplan nr. 72 A, er matrikelnummer 3b, Gerlev By, Gerlev, omfattet af delområde 6, hvor områdets anvendelse er fastlagt til centerområde eller område til offentlige formål. Bebyggelse med boliger ville derfor være i strid med den planlagte anvendelse.

For at muliggøre grundejers ønske om at etablere boligerne, er der behov for nærværende lokalplan, samt et kommuneplantillæg, der tillader den ønskede anvendelse. Dermed udarbejdes kommuneplantillæg nr. 035 til Kommuneplan 2013-2025 i forbindelse med nærværende lokalplan. 

Teknisk Udvalg vedtog igangsættelsen af arbejdet med lokalplanen den 30. september 2016. 

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, samt at skabe mulighed for at tilgodese forskellige boligbehov i Esrogårdområdet. Endvidere er formålet at skabe en bebyggelse med god intern sammenhæng, og samtidig sikre god adgang til og fra lokalplanområdet. Derudover fastlægges bestemmelser for byggeriets placering, omfang og udseende.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk