Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 102

Hjem : 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme B 4.1 - Gerlev Øst i Kommuneplan 2013-2025. 

Ifølge kommuneplanrammen må området anvendes til boligområde, herunder åben-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Rammen fastsætter en bebyggelsesprocent på maksimalt 30, en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og maksimalt 1½ etage.

Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området, hvorfor der er behov for udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Ved nærværende lokalplan udarbejdes kommuneplantillæg nr. 035, der ændrer bestemmelserne for området. Den specifikke anvendelse ændres fra åben-lav til tæt-lav. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30% til 40% af den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager ændres fra 1½ til 2 etager.

Kommuneplantillæg nr. 035 udvider den eksisterende kommuneplanramme B 4.4, så den omfatter nærværende lokalplanområde. Kommuneplanramme B 4.4 udvides indenfor det eksisterende rammeområde B 4.1, som dermed også får ny afgrænsning.

Den røde linje viser lokalplanafgræsningen. Det orange område er omfattet af kommuneplanramme B 4.1. Det blå området er omfattet af kommuneplanramme B 4.4, der bliver udvidet med lokalplanområdet ved kommuneplantillæg nr. 035. 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk