Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 102

Hjem : 102 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev. : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Lokalplanområdet er vandforsynet af Frederikssund Forsyning, Femhøj Vandværk. 

Varmeforsyning

Området bliver forsynet ved fjernvarme. Ny bebyggelse pålægges tilslutningspligt til det kollektive varmesystem. Ansøgninger om dispensation fra tilslutningskravet skal imødekommes, hvis bebyggelsen opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri.

Spildevand og overfladevand

Lokalplanområdet skal separatkloakeres i henhold til spildevandsplan 2013-2021, således at spildevand og regnvand tilsluttes hver sin ledning.

Trafik

Boligvejene påtænkes udformet som såkaldt ’Shared Space’. Hastigheden ønskes til kørende trafik på de gåendes og legende børns præmisser. Området ønskes skiltet som opholds- og legeområde.

I forhold til trafikmængden, vil planen medføre en smule øget trafik til og fra området. Den øgede trafikmængde vurderes dog til ikke at være væsentlig i forhold til den samlede trafik i området. 

Opholds- og legeområde.

Affald

Der skal gøres plads til en hensigtsmæssig håndtering og opsamling af dagrenovation fra bebyggelsens husstande. Det skal ske ved, at der etableres fælles affaldsgårde, der skal placeres inden for byggefelterne, som vist på kortbilag 5.

De nærmere regler for opsamlingsmateriel og adgangsveje fremgår af kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Støj

Virksomheder i området skal både i anlægs- og i driftsfasen overholde kommunens Forskrift for støj og vibrationer, med mindre de er underlagt anden lovgivning på støjområdet. Forskriften fås ved henvendelse til Frederikssund Kommune.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk