Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 101

Hjem : 101 - Boligområde ved Strandvangen i Frederikssund : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger hele lokalplanområdet til boligformål med tilhørende fællesfaciliteter (f.eks. mulighed for fælleshus og legeplads), grønne områder og bassiner til opsamling og nedsivning af regnvand. Boligområdet får således et rekreativt grønt og blåt udtryk. Lokalplanområdet er opdelt i 2 områder, med hver sin type bygninger.

Den sydlige del af boligområdet.
I den sydlige del af området gives der mulighed for opførelse af 33 fritliggende helårs enfamilieshuse. Disse parcelhuse kan opføres i 2 etager. Der er vejadgang til parcelhusene fra Roskildevej. Den eksisterende beplantning langs med Roskildevej udnyttes som et grønt område, hvor der anlægges en "skovsti", der forbinder området med boligområdet mod nord. I den sydlige del af "skoven" anlægges et bassin til lokal håndtering af regnvand og på grænsen mellem de 2 områder anlægges desuden et bassin til samme formål. Området omkring bassinerne vil overvejende have et grønt udtryk og vil kun være våde en gang imellem. Parkering i området skal som hovedregel foregå på egen grund.

Den nordlige del af boligområdet.
I den nordlige del af området gives der mulighed for at opføre 60 boliger som rækkehuse og/eller etagehuse. Der kan opføres boliger i 1, 2 eller 3 etager. Alle boliger skal opføres med enten syd- eller vestvendte altaner eller terasser. Nogle af boligerne placeres omkring et større regnvandsbassin, der vil have et permanent blåt udtryk. Ud til dette bassin kan der placeres et fælleshus for områdets beboere. Bassinet placeres i en tidligere udgravning til kælderetagen til Oppe Sundby skole. Bebyggelsen her består af huse i 1 eller 2 etager, hvor de 2 etagers indrettes som boliger i 2 planer.

Resten af bebyggelsen placeres syd og øst for bebyggelsen rundt om regnvandsbassinet. Den sydlige bebyggelse opføres på grænsen til parcelhusområdet og kan opføres i 2 etager ligesom parcelhusene syd for. Mod øst gives der mulighed for opførelse af bebyggelse i 3 etager. Bebyggelsen skal udføres med elevator og lejlighederne skal udføres i 1 plan, så de også er egnede for ældre beboere. Parkeringsarealer til bebyggelsen skal som hovedregel placeres i kanten af bebyggelsen enten mod nord eller vest, således at bebyggelsens indre adgangsveje kan udformes som lege- og opholdsområder. Adgangen til parkeringspladserne sker fra Roskildevej.  

Illustrationsplan for området.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk