Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 101

Hjem : 101 - Boligområde ved Strandvangen i Frederikssund : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer

Gældende kommuneplanrammer

Lokalplanens område er i dag omfattet af rammeområde D 1.10 i kommuneplan 2013 - Oppe Sundby Skole og ældrecentret Tolleruphøj, hvor området udlægges til offentlige formål. Da en lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, er det nødvendigt at ændre kommuneplanens rammer for den del der er omfattet af denne lokalplan. Den gældende kommuneplanramme for ældrecentret Tolleruphøj opretholdes med sit nuværende indhold.   

Nye kommuneplanrammer - tillæg nr. 032 til Kommuneplan 2013- 2025 for boligområde ved Strandvangen. 

Samtidig med lokalplanen vedtages tillæg nr. 032 til gældende kommuneplan 2013-2025. Tillægget har til formål, at fastlægge et nyt rammeområde B 1.30, "Boligområde ved Strandvangen", hvor anvendelsen fastlægges til boligformål, nærmere bestemt rækkehuse, etagehuse samt enfamiliehuse med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 032 er lokalplan 101 i overensstemmelse med kommuneplanen.

 
 

Den grønne markering viser det nye rammeområde B 1.30 for boligområde ved Strandvangen. Den blå markering viser den nye afgrænsning af det eksisterende rammeområde D 1.10 for ældrecentret Tolleruphøj.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk