Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Formål, beliggenhed & indhold : Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed og eksisterende forhold

Områdets beliggenhed

Lokalplanens område er beliggende i den centrale del af Frederikssund, ca. 200 meter fra stationen. Lokalplanen omfatter matrikel 28av og 28ax Frederikssund Markjorder. Mod øst afgrænses området af A. C. Hansensvej og Sillebro Shoppingcenter, mod syd af Stationsparken og mod sydvest af en vold og de bagvedliggende rekreative offentlige arealer på Kalvøen. På kortene herunder fremgår lokalplanens nærmere beliggenhed.


Lokalplanens beliggenhed vist med blå prik.

 

 


Luftfoto af lokalplanområdet. Den røde linje viser lokalplanafgrænsningen.

Området vurderes at have en række åbenlyse kvaliteter, idet det udover sin centrale stationsnære beliggenhed grænser op til byens store idrætsanlæg på Kalvøen samt havnen.

 

Lille Bløde-kvarterets placering i forhold til byens tilbud.

Historie og eksisterende forhold

Lille Blødevej-kvarteret er en del af ”det nye Frederikssund”. Indtil 1848 var området fjord, og Kalvøen var derfor ikke landfast med Frederikssund.

Før inddæmningen 1859 – bemærk Torvet øverst i kortet.

Inddæmningen og tørlægningen af området blev igangsat af gårdejer Laurids Jensen, som havde jord både på Kalvøen og fastlandet. Dette forhold besværliggjorde naturligt nok gårdens drift, og inddæmningen og tørlægningen af området var derfor oplagt.

Projektet tog næsten 25 år, blev langt dyrere end først antaget og skiftede ejere flere gange. Frederikssund Kommune måtte ligeledes deltage som aktør i udtørring af den Lille Bløde, som overvejende er det område, vi i dag kalder Bløden – Byens park umiddelbart syd for Torvet. Kommunen blev primært aktør i sagen, da arbejdet tog så lang tid, at der opstod sundhedsskadelig forhold i det delvist omdannede område, der blev betegnet som en ”mudderpøl”. Inddæmningen og udtørringen blev afsluttet i 1870. Området fungerede primært som græsningsareal, men der har dog fundet bosættelse sted, umiddelbart efter at området var inddæmmet.

Lille Bløde - området og banedæmningen anno 1931 ses i billedets venstre side – bagved ligger Kalvøen.

Lille Blødevej-kvarteret har først i perioden umiddelbart efter 2. verdenskrig skiftet karakter til et lokalt blandet bolig– og erhvervsområde. Tiden er løbet fra Lille Blødevej-kvarteret, der henlægger delvist inaktivt med en klondikeagtig - på sine steder charmerende - stemning. Bygningsmassen er overvejende i 1 - 2 etager. Der findes kun få interessante bygninger i området. En enkelt - Bruhnsvej nr. 5 - er udpeget som bevaringsværdig. Mange bygninger kunne med fordel nedrives.

Volden, der afgrænser den sydvestlige del af området, er en tidligere jernbanevold, hvorpå sporføringen til havnen lå. Havnen er ikke længere aktiv, og sporene er blevet fjernet. Frederikssund Kommune har overtaget området fra DSB i 2003. Volden rummer fine kvaliteter i form af en gammel beplantning og en trampesti mellem Stationsparken og havnen. Samtidig danner volden ”væg” som afslutning af Lille Blødevej-kvarteret. Ligesom selve kvarteret bærer volden og beplantningen imidlertid også præg af at have ført en lidt overset tilværelse, men de rummelige og grønne kvaliteter i anlægget er åbenbare og kan relativt let omdannes til et kvalitativt element for den centrale by og Kalvøen.

Lille Bløde-kvarteret har siden sin inddæmning og tørlægning af fjorden ligget med en terrænkote på mellem 0 og 1,5 meter. Det vil sige tæt på havets overflade. Det har gennem tiderne betydet omfattende oversvømmelser af området.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk