Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Vandplaner

Lokalplanområdet er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresse ej heller i et indvindingsområde for vand. Projektet vurderes således til ikke at være omfattet af Vandplanernes retningslinier 40 og 41 for byudvikling og ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Lokalplanområdet befinder sig ca. 450 meter fra Roskilde Fjord og placerer sig derfor inden for kystnærhedszonen.

Planloven fastlægger, at der i redegørelsen til lokalplaner for kystnære dele af byzonen, som indgår i et samspil med kystlandskabet, skal redegøres for den visuelle påvirkning, som ny bebyggelse og anlæg vil medføre for kystlandskabet.

Lokalplanområdets bebyggelse er tilpasset de aktuelle bygningshøjder i området mellem lokalplanområdet, havnen og fjorden. I praksis betyder det, at det alene vil være de planlagte bygninger i 5 etager, der enkelte steder vil kunne ses fra fjorden. Det vurderes ikke at give anledning til overvejelser om et modsætningsforhold i forhold til kystnærhedsprincipperne, idet bygningerne føjer sig til byens øvrige profil. Kommunen vurderer derfor, at denne lokalplan reelt ikke vil påvirke kystlandskabet. 

Den grønne linje illustrerer kystnærhedszonen.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk