Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 099

Hjem : 099 - Lokalplan for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Byomdannelsesområde
Den tidligere gældende lokalplan nr. 015 fra 2010 fastlægger rammerne for omdannelsen af hele Lille Blødevej-Kvarteret, hvor området over tid skal omdannes til en moderne, tæt bydel med en klar struktur og skala set i forhold til Frederikssund bys eksisterende centrum.

Disse principper for udvikling af området sikres overordnet i nærværende lokalplan nr. 099, men lokalplanen ændrer blandt andet byggefelter og vejførelsen. Lokalplan nr. 099 fastsætter bestemmelser, som sikrer at udviklingen i lokalplanområdet sker i sammenhæng med hele byomdannelsesområdet, som oprindelig vist i lokalplan nr. 015.

Frederikssund Kommune ønsker at tilføre Lille Blødevej-kvarteret bymiljømæssige kvaliteter, der matcher den eksisterende bymidte. Det være sig i – gerne varieret - arkitektur, bygningsskala, materialevalg og design af offentlige, private og halvoffentlige rum.

Omdannelsen af Lille Blødevej-kvarteret giver desuden mulighed for at stramme bebyggelsen langs A.C. Hansensvej op, således at gaderummene defineres. Denne opstramning tilvejebringes med en randbebyggelse langs A.C. Hansensvej, der på en gang indrammer gaderummet og markerer overgangen til lokalplanområdet.

Bebyggelsen skal kunne udvikle sig over tid uden at miste den overordnende bebyggelsesstruktur og skala. Netop forholdet vedrørende tidsfaktoren må gerne kunne aflæses i de enkelte bygninger, så længe det ikke sker på bekostning af bebyggelsesstrukturen. Således vil Lille Blødevej-kvarteret fortælle sin egen historie om byudvikling lige som andre kvarterer i Frederikssund gør det.

Endelig skal det sikres at Lille Bløde-kvarteret trods sin beliggenhed med en terrænkote tæt på havets overflade, ikke oversvømmes.

Kommuneplanrammer

Samtidig med vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 099 vedtages kommuneplantillæg nr.036, som udlægger et nyt rammeområde C 1.9, der løsner op på kravet om at følge de overordnede principper for bebyggelse i området og som ikke længere fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent.  

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk