Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 095

Hjem : 095 - Boliger ved Byvej : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en ny anvendelse af lokaplanområdet og en ændret bebyggelsesprocent. Anvendelsen bestemmes til boligformål (tæt-lav) med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. 

Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens omfang, hvor boligenheders maksimale m² størrelse bestemmes. Derudover stilles krav til udseende og placering, samt krav til en bygningshøjde på maksimalt 9 meter og mulighed for at opføre i 2 etager. 

Lokalplanen fastsætter byggefelter for boliger, udestuer og sekundær bebyggelse, herunder udhuse, cykelskur og skralderum. Der udlægges areal og fastsættes krav vedrørende parkeringsforhold og vejadgang til lokalplanområdet.  

Der fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udseende, hvor facader skal opføres af teglsten, dog kan 10 % beklædes med træ eller plademateriale. Samtlige tage på de 8 boliger, skal udføres som symmetriske saddeltage med en ens hældning mellem 20 og 45º.


Inspiration: Eskadronvænget i Farum

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk