Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 095

Hjem : 095 - Boliger ved Byvej : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for udarbejdelsen af denne lokalplan er, at grundejer ønsker at etablere 8 boliger ved Byvej 47 i Frederikssund. Den 6. juni 2016 vedtog Teknisk Udvalg igangsættelsen af arbejdet med nærværende lokalplan.

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen og bebyggelsesprocenten af lokalplanområdet således, at det bliver muligt at etablere 8 nye boligenheder på Byvej 47 ved tæt-lav bebyggelse.

Der er ingen gældende lokalplan eller byplanvedtægt for matriklen, men projektet strider mod kommuneplanens eksisterende ramme B 1.4 Byvej - Frejasvej, der har en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav og 40 for eksisterende tæt-lav, et maksimalt antal etager 1,5 etage og en maksimal højde på 9 meter. 
Boligerne ønskes opført i 2 etager med en højde på 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 41.

For at muliggøre grundejers ønske om at etablere boligerne, er der behov for nærværende lokalplan, samt et kommuneplantillæg, der tillader den ønskede anvendelse og bebyggelsesprocent. Dermed udarbejdes kommuneplantillæg nr. 030 til Kommuneplan 2013-2025 i forbindelse med nærværende lokalplan. 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk