Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 095

Hjem : 095 - Boliger ved Byvej : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Vandforsyning

Lokaplanområdet er vandforsynet af Frederikssund Forsyning.

Varmeforsyning

Området bliver forsynet ved fjernvarme. Der er tilslutningspligt for nybyggeri m.m. til kollektiv varmeforsyning.

Spildevand og overfladevand

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Frederikssund Kommune Spildevandsplan 2013-2021. Området er spildevandskloakeret, hvilket vil sige, at der kun afledes spildevand.

Håndtering af tag- og overfladevand skal ske på egen matrikel, i henhold til spildevandsplanen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal matriklen separartkloakeres, hvilket kræver et spildevandstillæg.

Trafik

Med ændring fra parcelhus til mindre rækkehusbebyggelse vil det medføre en smule øget trafik til området. Det er vurderet, at Byvej kan bære denne ændring og at den øgede trafikmængde ikke er væsentlig i forhold til den samlede trafik på Byvej.

Støj

Området ligger indenfor et støjbelastet areal fra svæveflyveklub. Det er et krav i miljøgodkendelsen at aktiviteten foregår 100 meter fra boligerne i området, og støjbidraget skal være under 40db.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk