Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Formål, beliggenhed & indhold : Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed

 

Området hvor Idrætsbyen planlægges er placeret i den sydøstlige udkant af Frederikssund, der hvor boligkvarteret ved Kornvænget i dag møder det åbne land, Kornvænget danner således områdets vestlige afgrænsning. Langs områdets nord og østlige grundgrænse løber Sillebro Å. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af erhvervsområderne syd for den gamle banegrav.

Beliggenheden er ideel idet området placeres meget centralt i forhold til at kunne betjene både den eksisterende Frederikssund by og den nye by Vinge. Samtidigt er placeringen trafikalt godt placeret i forhold til det overordnede vejnet og vil derfor også være nemt at komme til fra resten af kommunen.   

Den nye idrætsby vil ligge meget centralt og vil være nem at komme til fra resten af kommunen.

 

Eksisterende forhold

 

Arealet er i dag anvendt til landbrugsformål. Den centrale del af området består af et forholdsvist plant niveau, mens arealerne mod områdets grænser, især mod nord og øst, er karakteriseret af stejle bakkeskråninger. Mod øst afsluttes "højsletten" af en mere flad skråning mod Kornvænget, mens arealet mod syd afsluttes af en gammel banegrav, der indgår i idrætsbyens område.  

De eksisterende forhold som de tager sig ud i sommeren 2016, arealet anvendes til landbrugsformål.

 

Nord for området og Sillebro Å ligger et rekreativt område med badesø og en tidligere grusgrav der er indtaget af outdoor liv og mountainbike spor. Stedet opleves som en markant bakke med et højdespring fra bund til top på ca. 16 meter hvor det er mest dramatisk. 

I grundens kant mod øst og nord optræder de stejleste skrænter, som i dag er bevokset med krat og skov. Det gælder også den markante slugt og tidligere banegrav der afgrænser grunden mod syd, og opleves som et tilgroet vildnis.

Set fra bakketoppen afgrænses grunden således af skovbryn på tre sider, mens den eneste åbne horisont er hen over Kornvænget og videre ned over Bymidten og fjorden. Delvist  indskudt  i  skrænten  ved  den  nordlige  kant  ligger en ladebygning som forventes at indgå i helhedsplanen til aktivitetsformål. Mod vest i retning af Ådalens Skole ligger en gård, der bevares som privat beboelse.

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk