Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Baggrundsmateriale : Andre rapporter og undersøgelser

Andre rapporter og undersøgelser

Støjrapport

Klik her for at se rapporten: Støj fra idrætsanlæg

Trafikundersøgelse

Klik her for at se trafikundersøgelsen: Idrætsby Frederikssund. Modelberegninger af trafik.

ODS-redegørelse  

Klik her for af se OSD-redegørelsen: OSD-redegørelse_for Idrætsbyen

 

Aftale med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

På baggrund af kommunens OSD-redegørelse har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning den 17. august 2016 meddelt kommunen følgende:

"Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ingen kommentarer til Frederikssund Kommunes OSD-redegørelse. Dette er begrundet i at ingen af de nævnte arealanvendelser, er at finde på virksomhedslisten bilag 1 jf. Vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Ligeledes er det begrundet i at Frederikssund Kommunes har indskrevet fornuftige tekniske tiltag til sikring af grundvandet i området". 

Arkæologiske forundersøgelser

Klik her for at se beretning om de arkæologiske forundersøgelser:  Prøvegravningsberetning.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk