Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Andre planer og love : Tilladelse fra andre myndigheder

Tilladelse fra andre myndigheder

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres.  

Jordforurening

En mindre del af lokalplanens område langs Bonderupvej er kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven på vidensniveau 2.  

Forureningen stammer fra en tidligere maskinfabrik. Forureningen ligger som et mindre areal ud mod Bonderupvej. Det område, der er forurenet skal ikke bebygges eller anvendes til idrætsformål. Resten af lokalplanens område er ikke kortlagt forurenet.

Når en ejendom er kortlagt efter jordforureningsloven som forurenet, skal kommunen give tilladelse, inden der igangsættes byggeri eller anlægsarbejder på grunden. Det fremgår af jordforureningslovens § 8.

Der kan i det enkelte tilfælde stilles krav fra kommunens miljømyndighed om supplerende forureningsundersøgelser, for fastlæggelse af supplerende krav til oprensning og/eller byggeri.

Derudover regulerer kommunen også flytning af jord bort fra ejendommen, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Jordflytninger fra ejendommen skal forinden anmeldes og godkendes af Frederikssund Kommune.

I tilfælde af, at der konstateres yderligere jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og kommunens miljømyndighed skal kontaktes. Kommunen orienterer Region Hovedstaden, som er myndighed på området. De vurderer om området skal kortlægges som forurenet, eller der skal foretages andre tiltag, før arbejdet kan fortsætte. Region Hovedstaden orienterer Frederikssund Kommune om sin afgørelse. Arbejdet må først fortsætte, når kommunen har meddelt, at det må genoptages. 

Jordflytning

Ren jord kan flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen fra de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. I tilfælde af, at der konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og kommunen skal kontaktes som beskrevet ovenfor. Forurenet jord og jord fra offentlige vejmatrikler må ikke flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen.

Fortidsminder

Der er under de arkæologiske forundersøgelser fundet mange spor af omfattende forhistorisk bebyggelse. Fundet af de forhistoriske bebyggelser betyder ikke, at de anlæg som lokalplanen indeholder ikke kan udføres. Men arbejdet kan først påbegyndes når udgravningerne er tilendebragt. 

Findes der efterfølgende under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Rapport fra de arkæologiske forundersøgelser kan ses under afsnittet "Andre rapporter og undersøgelser".

 

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk