Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplantillæg 028 til Kommuneplan 2013-2025 for Idrætsby Frederikssund.

 

Lokalplanens område ligger i dag i landzone indenfor kommuneplanens rammeområde LL 1.0 og er idag således en del af det åbne land,hvor anvendelsen er primært er fastlagt til jordbrugsformål (Landbrug, gartneri og skovbrug). Lokalplanens anvendelse til idrætsby vil derfor ikke være i overensstemmelse med kommuneplanens nuværende rammer, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der bringer rammerne i overensstemmelse med lokalplanen.   

 

Lokalplanens område er i dag en del af rammeområde LL 1.0

 

Samtidig med lokalplanen vedtages tillæg nr. 028 til gældende kommuneplan. Tillægget har til formål, at fastlægge et nyt rammeområde D 1.15 "Idrætsby Frederikssund", hvor anvendelsen fastlægges til offentlig service i form af idrætsplads, grønt friareal, beplantninger og tilhørende anlæg. Samtidig indeholder kommuneplantillægget de ændringer i forhold til fingerplanen, som er beskrevet i lokalplanens afsnit herom. 

Med vedtagelse af kommuneplantillæg 028 er lokalplan 092 i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk