Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 092

Hjem : 092 - Idrætsby Frederikssund : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Det areal, hvor idrætsbyen placeres ligger inden for Fingerplan 2013. Fingerplanen er et landsplandirektiv for byudviklingen i Hovedstadsområdet.

  

 

Idrætsbyens placering i Frederikssundfingeren i det ydre storbyområde (Fingerplan 2013). De røde områder er byområder og de brune er landområder.

 

I Fingerplanen er der bestemmelser for arealanvendelsen af det ydre storbyområde, byfingrene, der består af et byområde og et landområde. Arealet, hvor idrætsbyen påtænkes etableret, ligger i et landområde i byfingeren. Bestemmelserne i Fingerplanen betyder, at arealet først kan udlægges til ny byzone, når det respekterer overordnede interesser, herunder reglerne i § 11 og § 15 i Fingerplanen.

I den forbindelse skal der være truffet aftale med Staten om afgrænsning og anvendelse af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af kommunegrænserne, jf. § 15 stk. 3 i Fingerplanen. Sådanne aftaler indgås som hovedregel i forbindelse med revision af Fingerplanen, men kan også ske gennem et kommuneplantillæg. 

Kommuneplantillægget skal i forhold til bestemmelserne i Fingerplan 2013 dels indeholde ændringer i kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, hvor anvendelsen af andre arealer udskydes tidsmæssigt og dels indeholde bestemmelser om fastlæggelse af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingeren.

Fastlæggelsen af de grønne kiler skal i dette tilfælde både godkendes af Frederikssund byråd og af byrådet i Egedal Kommune og efterfølgende accepteres af Staten.

 

      

  

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk