Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 090

Hjem : 090 - Forlægning af Onsvedvej : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen  omfatter  areal  til det  nye  vejanlæg,  der  består af en ca. 600 meter lang forlægning af Onsvedvej nord om Onsved landsby. Vejforlægningen anlægges med 2 kørespor med 3.5 meters bredde.

Desuden omfatter lokalplanen et areal til anlæg af rabatter, grøfter og en jordvold mod syd. Anlæggene udføres med en bredde på 3,0 meter mod nord og 19 meter mod syd, der muldbeklædes og græssås.


På skitsen herover ses de samlede anlæg som lokalplanen giver mulighed for at etablere.

Mellem vejforlægningen og Onsved landsby anlægges i rabatten en jordvold med en højde på ca. 2,0 meter opbygget af overskudsjord fra vejanlægget. Volden vil blive beplantet med buske, så den både vil komme til at fungere som støj- og synsafskærmning.    


På skitsen herover ses et tværsnit af den påtænkte vejforlægning.

Lokalplanen omfatter derudover areal til de nødvendige ændringer af de veje, der skal tilsluttes den nye omfartsvej.

De eksisterende adgangsveje til Onsved fra vest og øst op­brydes delvist, og der etableres vejadgang til Onsved fra den forlagte Onsvedvej både fra vest og øst. Vangevej tilsluttes også den forlagte Onsvedvej.

Hastigheden på vejforlægningen er forudsat til 60 km/time, og vejforlægningen er således dimensioneret ud fra denne ha­stighed. Afvandingen er forudsat afledt til grøfter langs den forlagte Onsvedvej. Vejvandet forventes nedsivet.

Ved etablering af forlægningen af Onsvedvej uden om Onsved landsby opnås en fredeliggørelse af Onsved By, idet al trafik uden ærinde i Onsved ledes uden om selve byen.

Ved forlægningen af Onsvedvej uden om Onsved By opstår der nogle restarealer. Dels 2 stk. tidligere vejarealer og dels mindre landbrugsarealer, der nedlægges. Disse foreslås tillagt naboejendommene. De 3 større afskårne landbrugsarealer foreslås tillagt naboejendommene, eller alternativt beholdt af Frederikssund Kommune og beplantet, så de fremstår som mindre lunde. Alle afskårne landbrugs­arealer har en sådan størrelse, at de ikke fremover vil kunne dyrkes rentabelt.

På skitsen herover ses de ialt 5 afskårne arealer med lys grøn farve og markeret med numrene B1 til B5. 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk