Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 090

Hjem : 090 - Forlægning af Onsvedvej : Formål, beliggenhed & indhold : Beliggenhed og eksisterende forhold

Beliggenhed og eksisterende forhold

Områdets beliggenhed

Lokalplanens område ligger umiddelbart nord for Onsved landsby og afgrænses mod syd af eksisterende bebyggelse og mod nord af det åbne land. 


På skitsen herover ses lokalplanens område markeret med rød, stiplet linje. 

Onsved er beliggende ca. 11 km sydvest for Frederikssund og ca. 4 km fra Roskilde
fjord. Lige vest for Onsved ligger Skibbyvej, og Onsvedvej gennemskærer den nordlige del af Onsved landsby. Onsved er beliggende i landzone.

Historie og eksisterende forhold

Onsved er en bevaringsværdig landsby, der er i det væsentligste ligger syd for den eksisterende gennemgående vej; Onsvedvej. Bebyggelsen langs vejen er primært beliggende mod nord i vejens forløb gennem landsbyen, men den øvrige bebyggelse i landsbyen ligger syd for vejen langs Elmegårdsvej og Bredagervej. På luftfotogtafiet herunder kan Onsvedvejs passage gennem landsbyen ses.

 
Luftfoto af Onsved 

Onsved er beliggende på et plateau mellem israndslinier i et bakket morænelandskab med velbevarede levende hegn. På Onsveds vestlige side er der udsigt til Krogstrup kirke. Kirken fremstår som et væsentligt bærende kulturelement for landskabet, da den vidner om tidligere tiders bosætning. Krogstrup kirke er i dag karakteriseret ved at være en ”ødekirke”, og ved sin placering på et plateau i landskabet, kan den ses vidt omkring
i det åbne land.

Landsbyen syd for Onsvedvej er centreret omkring et stort anlagt fællesareal,
som er den gamle forte. En forte var i landsbyfællesskabets tid et fælles areal beliggende midt i landsbyen og kunne bestå af et gadekær omgivet af ubebyggede græsarealer, der blev gennemskåret af hjulspor fra de veje, der gik til og fra byen. Onsveds struktur kaldes en rektangulær reguleret vejforteby, da infrastrukturen i landsbyen omkranser forten og gårdene er beliggende omkring forten med gadekæret. Det er denne særlige struktur, der har gjort landsbyen særlig bevaringsværdig.

 

 

 Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk