Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 090

Hjem : 090 - Forlægning af Onsvedvej : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Ønsket om etablering af en vejforlægning har sit udgangspunkt i etableringen af den nye broforbindelse over Roskilde Fjord.

I forbindelse med anlægget af fjordforbindelsen er det nødvendigt med arbejdskørsel til betjening af anlægsarbejderne omkring Tørslev og Tørslev Hage.

Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet har drøftet, hvorledes arbejdskørslen skal finde sted og parterne er enige om, at det er hensigtsmæssigt at anlægge en midlertidig arbejdsvej nord om Onsved. Derved undgås tung trafik på den smalle eksisterende vej gennem Onsved Landsby. Landsbyen blev udpeget som særlig landsby i regionplan 2005 (udpegningen er videreført i Frederikssund Kommuneplan 2013-2025) og landsbyen er omfattet af en bevarende lokalplan.

 
Fotografiet viser indkørslen til Onsved set fra Øst.

Når fjordforbindelsen er anlagt, forventer Frederikssund Kommune, at der vil ske en markant forøgelse af årsdøgntrafikken igennem Onsved; kommunen forventer, at trafikken vil blive forøget fra ca. 800 til ca. 2200. En permanent forlægning af Onsvedvej vil gøre det muligt at sikre en god trafiksikkerhed og forbedret fremkommelighed for det østlige Hornsherred til det overordnede vejnet og herunder fjordforbindelsen samtidig med, at der kan lægges vægt på hensyntagen til bymiljøet i Onsved.

Frederikssund Kommune ønsker derfor, at den midlertidige arbejdsvej nord om Onsved ændres til en permanent forlægning af Onsvedvej og har besluttet, at der skal gennemføres den nødvendige planlægning som grundlag for den blivende vejs etablering.   

 

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at etablere det planmæssige grundlag for anlæggelse af en forlægning af Onsvedvej nord om landsbyen.

Der planlægges sjældent for vejanlæg i det åbne land, men lokalplanpligten er skærpet, når det handler om anlæg i landzone tæt på en landsby.

Desuden åbner lokalplanprocessens offentlighedsfaser mulighed for, at landsbyen Onsveds beboere kan få indblik i og øve indflydelse på planlægningen, hvilket Frederikssund Kommune har vurderet er særlig væsentligt i forhold til planlægningen for en vejforlægning, som skal aflaste landsbyen.

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk