Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 090

Hjem : 090 - Forlægning af Onsvedvej : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer

Der er ikke i den gældende kommuneplan for Frederikssund Kommune udlagt areal til eller foretaget en arealreservation til en vejforlægning nord om Onsved.  

Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 026 til Frederikssund Kommuneplan 2013-2025 som forudsætning for at kunne lokalplanlægge for omfartsvejen. Kommuneplantillæg nr. 026 udlægger et nyt rammeområde LL 4.3 med samme afgrænsning som lokalplanens område. 

Arealudlægget inddrager jordbrugsarealer beliggende i det åbne land nord for landsbyen Onsved. Det nye rammeområde omfatter derudover dele af den eksisterende Onsvedvej, Vangevej samt mindre arealer, der afskæres fra landbrugsarealer.

Rammeområde LL 4.3 skal anvendes til et trafikanlæg i form af en vejforlægning af Onsvedvej og de nødvendige ændringer af omkringliggende veje, der skal tilsluttes den nye vej, anlæg til lokal afledning af regnvand fra omfartsvejen samt støjafskærmning.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk