Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 087

Hjem : 087 - Sommerhusområde vest for Vellerup by : Formål, beliggenhed & indhold : Baggrund og formål

Baggrund og formål

Baggrund for lokalplanen

Onsdag den 8. oktober 2014 vedtog Teknisk Udvalg, at administrationen skulle udarbejde en ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by.
Byplanvedtægt nr. 3, der aflyses med nærværende lokalplan, har affødt administrative problemstillinger, da den er svær at tolke og er utidssvarende. Foruden byplanvedtægten er en række deklarationer og servitutter ligeledes gældende for området, som kommunen og borgerne også skal forholde sig til for at finde ud af hvad man må og ikke må i området. De mange planer for området gør det svært at gennemskue hvad der er tilladt i området.

Formål med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at opdatere plangrundlaget således det bliver nemmere at tolke hvad man må og ikke må inden for området. Det gøres ved at aflyse Byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde, Byplanvedtægt for et sommerhusområde og lokalplan nr. 47 for et område til sommerhusbebyggelse, vandværk og center i Vellerup. Derudover aflyses 10 servitutter og deklarationer helt eller delvist. Nærværende lokalplan erstatter således byplanvedtægten, lokalplanerne, servitutterne og deklarationerne.

Lokalplanområdet er et velfungerende sommerhusområde med mange kvaliteter herunder skønne naturomgivelser som sommerhusområdet er beliggende i.
Området er planlagt med brede veje og grønne bælter, der sikrer at området fremstår åbent og giver kig til Isefjord. De fleste sommerhuse og småbygninger fremstår med træfacader, som medvirker til at området opleves som et sommerhusområde.

Nærværende lokalplanen viderefører områdets karakteristiske træk med det grønne præg og grundenes størrelse. Lokalplanen giver også nye muligheder, blandt andet ændres bebyggelsesprocenten til 15.  

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk