Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 087

Hjem : 087 - Sommerhusområde vest for Vellerup by : Andre planer og love : Tilladelse fra andre myndigheder

Tilladelse fra andre myndigheder

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse. Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse eller godkendelser fra relevante myndigheder inden dit projekt kan realiseres. Kontakt Teknik og Miljø Forvaltning for at finde ud af om dit projekt kræver myndighedsbehandling.
 

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven. Hvis der konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og kommunen skal kontaktes jævnfør jordforureningslovens § 71. Kommunen orienterer da Region Hovedstaden, som er myndighed på området. De vurderer om området skal kortlægges som forurenet, eller der skal foretages andre tiltag, før arbejdet kan fortsætte. Region Hovedstaden orienterer Frederikssund Kommune om sin afgørelse. Arbejdet må først fortsætte, når kommunen har meddelt, at det må genoptages.

Jordflytning

Ren jord kan flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen fra de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. I tilfælde af, at der konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og kommunen skal kontaktes som beskrevet ovenfor. Forurenet jord og jord fra offentlige vejmatrikler må ikke flyttes uden forudgående anmeldelse af jordflytning til kommunen.

Fortidsminder

Findes der under jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum.

Servitutter

Lokalplanen ophæver følgende servitutter delvist:

Servitut på matr. nr. 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl Vellerup By, Vellerup tinglyst den 04.04.1968 med løbenr. 4436-17 af Øernes Ejendomskapital A/S angående dok om bebyggelse, benyttelse,grundejerforening, udstykning mv,Fællesarealer mv.

Servitut på matr. nr. 1y Vellerup By, Vellerup tinglyst den 09.04.1968 med løbenr. 4621-17 af Arne Stecher angående dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv.

Servitut på matr. nr. 1a, 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai Vellerup By, Vellerup tinglyst den 09.04.1968 med løbenr. 4631-17 af Arne Stecher angående dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.

Servitut på matr. nr. 7am, 7an, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 9bx, 9by, 9bz, 9bæ Vellerup By, Vellerup tinglyst den 20.08.1969 med løbenr. 16230-17 af Øernes Ejendomskapital A/S angående dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv, fredning, fællesarealer.

Servitut på matr. nr. 14aa, 14ac, 14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14ap Vejleby By, Ferslev tinglyst den 25.03.1970 med løbenr. 5368-17 af Arne Stecher angående dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv.

 

Lokalplanen ophæver følgende servitutter helt:

Servitut på matr. nr. 7m Vellerup By, Vellerup tinglyst den 20.02.1970 med løbenr. 2880-17 af Skibby Kommune angående dok om bebyggelse, benyttelse mv, beboelse/delvist forbud herimod mv.

Servitut på matr. nr. 7g Vellerup By, Vellerup tinglyst den 18.02.1965 med løbenr. 1592-17 af advokaterne Knud Roulund og B. Topsøe-Jensen angående dok om beboelse/delvist forbud herimod mv.

Servitut på matr. nr. 3cs Vellerup By, Vellerup tinglyst den 19.01.1990 med løbenr. 1273-17 af Skibby Kommune angående dok om tilladelse til helårsbeboelse for Ruth Inge Petersen og Harry Simon Petersen.

Servitut på matr. nr. 7e Vellerup By, Vellerup tinglyst den 18.12.1965 med løbenr. 1592-17 af advokaterne Knud Roulund og B. Topsøe-Jensen angående dok om beboelse/delvist forbud herimod mv.

Servitut på matr. nr. 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7n Vellerup By, Vellerup tinglyst den 19.08.1963 med løbenr. 11720-17 af Sv. E. Overbeck landsretssagfører Frederikssund angående dok om bebyggelse, benyttelse mv. ophæves.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk