Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 087

Hjem : 087 - Sommerhusområde vest for Vellerup by : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Det åbne lands planlægning

Lokalplanens område er omfattet af geologiske interesseområder, kulturhistoriske interesseområder (dækker hele området), spredningskorridorer, særlige beskyttede naturtyper, indsatsområder for naturforvaltning og en kirkebyggelinje.

     
Spredningskorridorer illustreret med grøn                                             Geologiske interesseområder illustreret med gul

 

Naturtyper og fredet områder. Det bemærkes at §3 afgrænsninger ikke er stationære, men hele tiden kan ændre sig. 

 

         
Det røde felt viser kirkebyggelinjen                                                             Område med naturforvaltning vist med orange skravering 

Landskabsstrategi

Lokalplanområdet er placeret inden for et område der i Landskabsstrategien er udpeget til beskyttelse og vedligehold. Området ud mod kysten er udpeget til beskyttelse idet det har særlige visuelle oplevelsesmuligheder og er særligt sårbart. Beskyttelsen skal ske i sammenhæng med beskyttelsen af de særlige oplevelsesrige områder der er på og omkring Skovbakke i naboområdet. Det resterende område er udpeget til vedligehold er karakteristisk og i middel tilstand. Her skal der udvises hensyn til synligheden af ændringer set fra kysten og de åbne landskaber omkring.
Målsætningen om vedligehold betyder, at området skal vedligeholdes og at ændringer kan ske, når der tages hensyn til indpasning i den eksisterende karakter.


På baggrund af landskabsinteresserne anbefales det i Landskabstrategien:

For området der er udpeget til beskyttelse:

  • At der ikke sker ændringer, der forringer oplevelsen af landskabet. Området er i dag åbent og uden bebyggelse. Det anbefales at undgå bebyggelse i området. Bygninger og anlæg uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse bør placeres uden for denne beskyttede flade.
  • At tekniske anlæg, der vil kunne ses fra afstand og virke dominerende i landskabet (såsom husstandsmøller, store vindmøller mv.) så vidt muligt undgås.

For området der er udpeget til vedligehold:

  • At området fastholdes i dets åbne grønne karakter med relativt lav bebyggelse.
  • At overgangen mellem sommerhusområde og det åbne landskab bør fastholdes, således at sommerhusbebyggelsen ikke fremstår markant og bymæssige i sit udtryk, når det opleves fra det åbne land.
  • At den markante udsigt fra Kirkebjerg ikke sløres.


Udsnit fra Landskabsstrategien. Bemærk særligt de fremhævede elementer og udsigterne.

Kommuneplanrammer

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme S 5.5 Vellerup Sommerby. Ifølge Kommuneplanrammen må området anvendes til sommerhusområde samt bebyggelse til offentlige formål såsom fællesanlæg og service for området.

Rammen fastsætter en bebyggelsesprocent på maksimalt 15, en maksimal bygningshøjde på 5 meter og et maksimalt etageantal på 1.

Det bemærkes at områdets grønne karakter med åben og meget lav bebyggelse ønskes fastholdt

Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for området.

Se rammebestemmelserne her.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk